• 08 - 502 234 28

131-140 kvm

service

Denna tjänst ger rätt till skattereduktion, RUT (med som mest 50 procent av arbetskostnaden) och ROT avdrag (med som mest 30 procent av arbetskostnaden)


Villkor av tjänst.

 • Vid val av denna tjänst har du möjlighet att använda dig av RUT eller ROT avdrag.
 • Välj vilket avdrag det gäller för tjänsten som du vill boka, Kryssa i för RUT eller ROT-avdrag.
 • Efter val av RUT och ROT-avdrag, accepterar du de villkor som gäller för respektive skattereduktion. 
 • Är du som kund inte berättigad RUT-avdrag, debiterar vi fullpris.
 • Om faktura avser husarbete (RUT) eller (ROT), där du som kund uppgett att du har rätt till en preliminär skattereduktion gör vi ansökan hos Skatteverket, när du har betalat in din del av arbetskostnaden. 


Villkor för RUT och ROT

 • Vi förbehåller oss rätten att fakturera återstående belopp, motsvarande skattereduktionen, om begäran från Skatteverket avslås.
 • Dödsboet kan bara få RUT-avdrag på uppdrag som har utförts före dödsfallet.
 • Rot- och rutavdraget räknas ihop och är sammanlagt max 50 000 kronor per person och år. 
 • Läs mer om skattereduktionen på Skatteverkets hemsida.


Betalningsmetoder

Inbetalning sker till vårt bankgiro:

Bankgiro: 402–4592

PlusGiro: XXXXXXX


Swish:

Tel: 070–0758704

 • Service Name 131-140 kvm
 • Price kr 4485.00
 • Time 22.00 hours
 • Discount 0.00 %